ΑΣ ΓΕΛΑΣΟΥΜΕ

Αστεία, ανέκδοτα, παιχνιδίσματα, πειράγματα μεταξύ μας, για να ξεχαστούμε, να χαλαρώσουμε, να γελάσουμε ή .... να παγώσουμε!

Γλωσσοδέτης!

Η μυγδαλιά μου η τσιγδαλιά μου, η μυγδοτσιγδοκοκαλιά μου.
Κάνει μυγδαλίδια, τσιγδαλίδια, μα και μυγδοτσιγδοκοκαλίδια.

Γλωσσοδέτης!

Μια εκκλησιά μολυβδωτή, μολυβδοκοντυλογλυπτοπελεκητή, ποιος την μολυβδοκοντυλογλυπτοπελέκησε;

Ο γιος του μολυβδοκοντυλογλυπτοπελεκητή;

Αν είχα εγώ τα σύνεργα, τα μίνεργα του γιου του μολυβδοκοντυλογλυ-πτοπελεκητή, θα τη μολυβδοκοντυλογλυπτοπελεκούσα καλύτερα από το γιο του μολυβδοκοντυλογλυπτοπελεκητή.

Γλωσσοδέτης!

Είχαμε μια συκιά ορθή και βερυκυκλωτή,

που ‘κάνε σύκα ορθά και βερυκυκλωτά.

Πάει ο συκοφάγος ο ορθός και βερυκυκλωτός,

να φάει τα σύκα τα ορθά, τα βερυκυκλωτά.

Πάνω να βρω τουφέκι ορθό και βερυκυκλωτό,

να τουφεκίσω το συκοφάο τον ορθό, το βερυκυκλωτό,

μη φάει τα σύκα τα ορθά, τα βερυκυκλωτά.

Γλωσσοδέτης!

Ανέβηκα στην τζιτζιριά, τη μιντζιριά,

την τζιντζιμιτζικοντζιριά,

να κόψω τζίντζιρα, μίντζιρα,

τζιντζιμιτζικόντζιρα.

Κι έσπασε η τζιντζιριά, η μιντζιριά,

η τζιντζιμιτζικοτζιριά

και μου ‘πεσαν τα τζίντζιρα, τα μίντζιρα,

τα τζιντζιμιντζικόντζιρα.

Γλωσσοδέτης!

Βαρέλι, νεροβάρελο και σιδεροξυλονεροβάρελο ποιος

σε σιδεροξυλοβαρελόδεσε ;

Ο γιος του σιδεροξυλονεροβαρελοδετή με σιδεροξυλοβαρελόδεσε.

Να ‘χα γω τα σύνεργα του γιου του σιδεροξυλονεροβαρελοδετή καλύτερα θα σε σιδεροξυλοβαρελόδενα !

Το my family προτείνει ...