ΑΤΖΕΝΤΑ

Η οικογένειά μας, είναι μία κοινωνικοποιημένη ομάδα! Για το λόγο αυτό στην ατζέντα της υπάρχουν όλες εκείνες οι επαφές που θα της φανούν ανά πάσα στιγμή χρήσιμες όχι μόνο για να επικοινωνήσει αλλά και για να τοποθετηθεί, να ακουστεί, να διεκδικήσει, να συμμετάσχει, να ενημερωθεί, να προστατευτεί και γενικά να είναι εκεί!

Ε.Ψ.Υ.Π.Ε – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ

Είναι επιστημονικό μη κερδοσκοπικό σωματεί. Oι κύριοι σκοποί λειτουργίας της E.Ψ.Y.Π.E. είναι:

-Η προαγωγή της πρόληψης μέσω της ανάπτυξης δραστηριοτήτων αγωγής υγείας της κοινότητας και άλλων κατάλληλων προγραμμάτων.

-Η παροχή φροντίδας μέσω της οργάνωσης και λειτουργίας σύγχρονων υπηρεσιών (διάγνωσης, θεραπείας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης) στην κοινότητα.

-Η προώθηση της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας και ψυχικής υγείας μέσω της εφαρμογής ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

-Η ανάπτυξη της έρευνας σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο.

-Η δημιουργία δικτύων για την ψυχική υγεία μέσω της συνεργασίας με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και επιστημονικές ομάδες.

-Η ενημέρωση του ευρύτερου κοινού, των αρμόδιων φορέων και των ειδικών για τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της ψυχικής υγείας του παιδιού και του εφήβου, μέσω της δημιουργίας και παραγωγής εντύπων, περιοδικών, βιβλίων, ταινιών, κ.ά.

-Η ενεργοποίηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού.

-Η υποστήριξη των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των ανθρώπων με προβλήματα ψυχικής υγείας και των οικογενειών τους καθώς και η προώθηση της συμμετοχής τους στα θέματα που τους αφορούν .

www.epsype.gr

210 6546524

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

Tο Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» είναι μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός ο οποίος ασχολείται με την άμεση και σωστή αντιμετώπιση των παιδικών ατυχημάτων.

www.pedtrauma.gr

210 6741 933

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ “ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”

Είναι φιλανθρωπικό σωματείο μη κερδοσκοπικό. Είναι Συνδεδεμένο Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων.

Σκοπός του Συλλόγου είναι η δημιουργία και λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αυτισμό, στα οποία θα παρέχεται εκπαίδευση και φροντίδα εφ’ όρου ζωής.

www.autistika.gr

210 6225123

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ

Ειδικώς αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο το οποίο ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό την ανάπτυξη της πρόνοιας για τα άτομα που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση στην Ελλάδα.

www.eps-ath.gr

210 9644330

Ε.Κ.Υ.Θ.Κ.Κ.Α.

To Κέντρο Ερευνας και Υποστήριξης Θυμάτων Κακοποίησης και Κοινωνικού Αποκλεισμού (Ε.Κ.Υ.Θ.Κ.Κ.Α.)αποτελεί αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία, με καταστατικό που έχει δημοσιευτεί νόμιμα στα βιβλία του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων με αριθμό 504/94.Το Ε.Κ.Υ.Θ.Κ.Κ.Α. αποτελεί ανεξάρτητη, ανθρωπιστική, μη κυβερνητική οργάνωση.

Στόχοι του Ε.Κ.Υ.Θ.Κ.Κ.Α. είναι η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η υποστήριξη των θυμάτων κακοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.

www.cvme.gr

2651 07 8810

ΦΛΟΓΑ

Η ΦΛΟΓΑ είναι Σύλλογος Γονιών με παιδιά που έτυχε να αρρωστήσουν από καρκίνο και αγκαλιάζει χιλιάδες οικογένειες σε όλη την Ελλάδα. Ως σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, βασίζεται στην εθελοντική εργασία των μελών του και στην υποστήριξη των ευαισθητοποιημένων φίλων του.

www.floga.org.gr

210 74 85 000

ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «’Αλμα Ζωής» είναι Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο και ιδρύθηκε το 1988 από γυναίκες που είχαν βιώσει προσωπικά τον καρκίνο του μαστού. Η μοναδικότητα του έγκειται στο ότι τα μέλη του, οι εθελόντριές καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι γυναίκες με καρκίνο του μαστού.

Το όραμα του Συλλόγου «’Αλμα Ζωής» είναι κάθε γυναίκα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας που θα νοσήσει από καρκίνο του μαστού να έχει πλήρη ψυχοκοινωνική στήριξη και ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν στην υγεία, στην καριέρα της καθώς και στις διευκολύνσεις που τις παρέχονται από τις δημόσιες υπηρεσίες.

www.almazois.gr

210 41 800 06, 210 88 15 444

ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ

Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου. Αποτελεί αναγνωρισμένο Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,  ανήκει στις Mη Kυβερνητικές Oργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) και έχει πιστοποιηθεί στο μητρώο των εθελοντικών οργανώσεων στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

www.oekk.gr

210 41 81 641

ΠΙΣΤΗ

Είναι Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων παιδιών με νεοπλασματικές παθήσεις.  Σκοπός του συλλόγου είναι η δημιουργία επαρκών συνθηκών νοσηλείας, η ψυχολογική στήριξη των παιδιών που νοσηλεύονται καθώς και των οικογενειών τους και η εξασφάλιση στέγης, τροφής και ένδυσης στις άπορες οικογένειες.

www.pisti.gr

210 74 86 880

GREENPEACE

Η Greenpeace είναι μια διεθνής μη κερδοσκοπική οργάνωση που με τη δράση της αναδεικνύει τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα και προωθεί αποτελεσματικές λύσεις για ένα πράσινο και ειρηνικό μέλλον.

Θέλοντας να διατηρήσει την ανεξαρτησία της, δε δέχεται χρηματοδότηση από εταιρείες, κρατικούς φορείς και διακρατικούς οργανισμούς, αλλά στηρίζεται αποκλειστικά στις συνεισφορές των υποστηρικτών της.

www.greenpeace.org

210 38 40 774

Το my family προτείνει ...