ΑΤΖΕΝΤΑ

Η οικογένειά μας, είναι μία κοινωνικοποιημένη ομάδα! Για το λόγο αυτό στην ατζέντα της υπάρχουν όλες εκείνες οι επαφές που θα της φανούν ανά πάσα στιγμή χρήσιμες όχι μόνο για να επικοινωνήσει αλλά και για να τοποθετηθεί, να ακουστεί, να διεκδικήσει, να συμμετάσχει, να ενημερωθεί, να προστατευτεί και γενικά να είναι εκεί!

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ

Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ είναι μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική περιβαλλοντική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1992, για την προστασία της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος, με δράσεις έρευνας πεδίου, επιστημονικής μελέτης, ευαισθητοποίησης κοινού, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εθελοντισμού για την προστασία της άγριας ζωής, την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και της αειφορίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

www.arcturos.gr

2310 555920

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι Ανεξάρτητη Αρχή. Ο Συνήγορος του Πολίτη ερευνά ατομικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις ή υλικές ενέργειες οργάνων των δημόσιων υπηρεσιών που παραβιάζουν δικαιώματα ή προσβάλλουν νόμιμα συμφέροντα φυσικών ή νομικών προσώπων. Ερευνά επίσης ενέργειες ή παραλείψεις της δημόσιας διοίκησης και ιδιωτών που παραβιάζουν τα δικαιώματα του παιδιού.

www.sinigoros.gr

210 72 89 740

Στον ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, θα βρείτε ακόμα:

Συνήγορο για την Ίση Μεταχείριση 210 729 2129

Συνήγορο για τον Δημότη

Συνήγορο του Μετανάστη, του Πρόσφυγα και του Ομογενούς

Συνήγορο για το Παιδί 800.11.32.000,  210 7289703

Συνήγορο για το Περιβάλλον 2107289664

Συνήγορο για την Υγεία και την Κοινωνική Αλληλεγγύη 210 7289740, 210 7289735

Σύλλογος για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας – ΑΡΧΕΛΩΝ

Είναι μη-κερδοσκοπικό σωματείο με αντικείμενο τη μελέτη και προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους, τη διαχείριση των παράκτιων οικοσυστημάτων στις σημαντικότερες παραλίες ωοτοκίας της Καρέττα στη χώρα μας, την περίθαλψη τραυματισμένων και άρρωστων χελωνών καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

www.archelon.gr

210 52 31 342

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης ιδρύθηκε το 1990 από μια ομάδα ανθρώπων με ένα κοινό όραμα: την προστασία του περιβάλλοντος από την έως τότε αλόγιστη διαχείριση των αποβλήτων, των φυσικών πόρων, του νερού και της ενέργειας. Από το 1990 η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης μέσα από ποικίλες δράσεις προωθεί την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και γενικότερα τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων, των φυσικών πόρων, του νερού και της ενέργειας καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικό, εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

www.ecorec.gr

210 82 24 481

WWF HELLAS

Το WWF Ελλάς έχει τη νομική μορφή του Κοινωφελούς Ιδρύματος και η σύστασή του εγκρίθηκε με το από 11-1-1994 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Β’ 22 / 18-1-1994). ως αυτόνομη εθνική οργάνωση. Σκοπός της είναι:

την ενεργή προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος

τη διοργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών

την τεκμηριωμένη παρέμβαση σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας

την υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

www.wwf.gr

210 33 14 893

MOM

Είναι εταιρεία για την μελέτη και την προστασία της μεσογειακής φώκιας

www.mom.gr

210 52 22 888

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΕΥΧΗ

Μη κερδοσκοπικό ίδρυμα, παράρτημα του διεθνούς φιλανθρωπικού οργανισμού “Make-A-Wish Foundation. Σκοπός του είναι η εκπλήρωση επιθυμιών παιδιών από 3 έως 18 ετών, που πάσχουν από σοβαρές αρρώστιες, απειλητικές για τη ζωή τους.

www.makeawish.gr

210 96 37 660

ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ιδρύθηκε το 1998 από τον Πάτερ Αντώνιο στον Κολωνό. Σκοπό του έχει να βγάλει όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά από τη φτώχεια και την εγκατάλειψη και να τους προσφέρει τη δυνατότητα να σταθούν στα πόδια τους.

www.kivotostoukosmou.org

210 51 41 935

ΠΝΟΗ

Η ΠΝΟΗ, είναι σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σκοπός του είναι να στηρίξει τον Χώρο Εντατικής Θεραπείας παιδιών και νεογνών, την υλική και ηθική υποστήριξη των γονιών που τα παιδιά τους νοσηλεύονται στην Εντατική, τη δημιουργία Μονάδων Εντατικής Θεραπείας Παιδιών στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της περιφέρειας, κ.ά.

www.pnoe.gr

210 74 86 801

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ

Ο Σύλλογος Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΣΑμΣΚΠ) είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και έχει ιδρυθεί αποκλειστικά από ασθενείς με σκοπό την εξυπηρέτηση, ενημέρωση και υποστήριξη των ασθενών σε όλο το φάσμα των αναγκών τους καθώς και την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για την ασθένεια. Αποτελεί ιδρυτικό μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας.

http://www.msassociationhellas.org

210 96 00 131

Το my family προτείνει ...