ΕΛΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΜΕ

Ενδιαφέρουσες προτάσεις για όλους. Για να γίνει το διάβασμα ευχαρίστηση για τους μεγάλους και παιχνίδι για τους μικρούς!!

Αγγλικά ρήματα!

Άσκηση για παιδιά B’ class +
Γράψτε κάτω από κάθε εικόνα, την σωστή φράση που αντιστοιχεί από αυτές που σας δίνονται στην
παρένθεση.

Αγγλικά ρήματα

( get dressed, read a book, do ballet, brush my teeth, cook the dinner,
play chess, have a bath, have a shower, clean the house, wake up,
watch television, write a letter )

my family

Κάνετε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο

Αντιστοιχία αγγλικών λέξεων

Άσκηση για παιδιά Β’ Class +
Βάλτε σε κάθε κύκλο της εικόνας τον σωστό αριθμό που αντιστοιχεί!!

Αντιστοιχία αγγλικών λέξεων
1. small fan 2. orange desk 3. wooden floor
4. orange chair 5. black chairs 6. carpet
7. red box 8. yellow letters 9. window
10. brown desk 11. small toys 12. lamp
13. air-condition 14. small radio 15. hat

my family

Κάνετε κλίκ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο

Το my family προτείνει ...