ΕΛΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΜΕ

Ενδιαφέρουσες προτάσεις για όλους. Για να γίνει το διάβασμα ευχαρίστηση για τους μεγάλους και παιχνίδι για τους μικρούς!!

Μαθηματική συνέχεια!

Άσκηση για παιδιά Ε’ Δημοτικού +
Στον παραπάνω πίνακα, συμπλήρωσε σωστά τα σύμβολα των πράξεων ή τους αριθμούς που λείπουν, ούτως ώστε στο τέλος της κάθε οριζόντιας πράξης να βγαίνει πάντα το αποτέλεσμα (8)!!

my family

Κάνετε κλίκ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο

Αριθμητική

Άσκηση για παιδιά Ε΄ Δημοτικού +
Προσπαθήστε να συμπληρώσετε τα κενά τετράγωνα, με τους κατάλληλους αριθμούς, έτσι ώστε να βγαίνουν σωστά όλες οι αριθμητικές πράξεις κάθετα και οριζόντια. Επιθυμητός μέγιστος χρόνος, 20 λεπτά!

my family

Κάνετε κλίκ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο

Το my family προτείνει ...