ΕΛΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΜΕ

Ενδιαφέρουσες προτάσεις για όλους. Για να γίνει το διάβασμα ευχαρίστηση για τους μεγάλους και παιχνίδι για τους μικρούς!!

Συμπλήρωση κειμένου

Άσκηση για παιδιά ΣΤ΄ Δημοτικού +
Συμπληρώστε τα κενά του κειμένου σε μέγιστο χρόνο 5 λεπτών, κάνοντας μια μικρή, γρήγορη επανάληψη στην ορθογραφία.

Κάποτε όταν __μουν 6 χρονών, είδα σε ένα βιβλίο για τα παρθένα δάσ__, που ο τίτλος του ήταν «Αλ__θινές Ιστορίες» μια __πέροχη ζ__γραφιά. Έδ__χνε ένα βόα να καταπίνει ένα αγρίμι…..

Το βιβλίο έλεγε: «Οι βόες καταπίνουν τη λ__α τους ολόκληρη, χ__ρίς να τη μας__σουν. Έπ__τα δεν μπορούν να κουν__θούν και κ__μούντ__ έξι μ__νες, ώσπου να χ__νέψουν».

Κάθισα και σκέφτηκα τις περιπέτ__ες της ζούγκλας και __στερα κατάφερα και εγώ, με ένα χρ__ματιστό μολ__βι, να χαράξω το πρ__το μου σχέδιο. Το σχέδιο νούμερο ένα…

Έδ__ξα το αριστούργ__μά μου στους μεγάλους και τους ρ__τ__σα αν το σχέδιό μου τους τρόμαζε. Μου απάντησαν: «Γιατί, να μας τρομάζ__ ένα καπ__λ__;»

Το σχέδιό μου δεν έδειχνε ένα καπ__λ__. Έδειχνε ένα βόα που χ__νε__ε έναν ελέφαντα. Σχεδίασα λοιπόν, το εσ__τερικό ενός βόα, __στε να μπορέσουν οι μεγάλοι να καταλάβουν. Χρ__άζονται πάντα εξηγήσεις…

Οι μεγάλοι με σ__μβούλεψαν να παρατήσω τα σχέδια με τους βόες, είτε αν___χτοί είναι αυτοί είτε κλ__στοί και να ασχοληθώ καλ__τερα με την γε__γραφ__α, την ιστορία, την αριθμ__τική και την γραμ__ατ__κή. Έτσι λοιπόν στα έξι μου, εγκατέλ__ψα μια __πέροχη σταδιοδρομία ζ__γράφου. Με αποθά___υνε η αποτ__χία του σχεδίου μου, νούμερο ένα και του σχ__δ__ου μου νούμερο δύο. Οι μ__γ__λ__ δεν καταλαβαίνουν ποτέ τίποτα από μόνοι τους και είναι κ__ραστ__κό για τα παιδιά να τους εξ__γούν ξανά και ξανά.

Αναγκάστ__κα λοιπόν, να διαλέξω άλλο επάγ__ελμα και έμαθα να οδηγώ α__ροπλ__ν__. Πέταξα λίγο πολύ σε όλον τον κόσμο. Και είναι αλ__θ__α πως η γε__γραφία μου χρ__σίμεψ__ πολύ. Μπορούσα να ξεχ__ρίσω, με την πρ__τ__ ματιά, την Κίνα από την Αριζ__να. Είναι πολύ χρ__σιμο αν τα__χει και χαθ__ς μέσα στην ν__χτα …………….

(Εισαγωγή από το μικρό πρίγκιπα – Αντουάν ντε Σαιντ – Εξυπερύ)

my family

Κάνετε κλίκ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο

Το my family προτείνει ...